Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Filtriraj

Sustav obilježavanja i interpretacije turističkih atrakcija u 9 hrvatskih županija


Područje istraživnja : Održivi razvoj turizma

Voditelj projekta : Prof. dr. sc. Zoran Klarić

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2003

Naručitelj :


Suradnici


Naručitelj: Županijske turističke zajednice

Izvođač: Institut za turizam

Sadržaj projekta:
Snalaženje u prostoru i opis te uređenje turističkih atrakcija osnovni su preduvjeti uspješnog razvitka turizma na nekom području. Stoga je cilj ovog projekta bio izrada stanovitog projektnog zadatka kojim se: (a) utvrđuje broj, stanje i lokacije turističkih atrakcija na promatranom području, njihova kategorizacija, te se definira osnovna prometna mreža, kao dio ukupnog mrežnog sustava, za kretanje turista po tom području te prometni znakovi obavijesti u zonama križanja kojima se označavaju najvažnije referentne točke u prostoru (gradovi, naselja, trajektna pristaništa, aerodromi i sl.), a turističkim znakovima obavijesti (tzv. smeđim znakovima), označava se određeni broj turističkih atrakcija koje zadovoljavaju uvjete za njihovo postavljanje, (b) definiraju se osnovni oblici kretanja turista po promatranom području, uključujući vinske staze i ceste, panoramske ceste, biciklističke i pješačke staze, planinarske puteve i td., te ih se odgovarajuće označava i (c) analizira se stanje glavnih turističkih atrakcija na promatranom području, predlaže se način njihove interpretacije na licu mjesta i potrebno uređenje, kao i niz drugih odgovarajućih rješenja za primjerenu interpretaciju turističkih atrakcija (panoi, brošure, karte, interpretacija muzejskih izložaka i td.). Na kraju projekta, daje se predloženi vremenski raspored pojedinih aktivnosti koje je potrebno poduzeti na realizaciji projekta.

Godina završetka: 2003.