Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Filtriraj

Turistički master plan Bjelovarsko-bilogorske županije


Područje istraživnja : Održivi razvoj turizma

Voditelj projekta : Dr. sc. Ivo Kunst

Izvođač :

Razdoblje provedbe :

Naručitelj :


Suradnici


Naručitelj: TZ Bjelovarsko-bilogorske županije

Izvođač: Institut za turizam

Cilj projekta:
Glavni cilj izrade turističkog master plana Bjelovarsko-bilogorske županije odnosi se na stvaranje dugoročno održivih tržišnih i institucionalnih preduvjeta za kontinuirano povećavanje razine kako blagostanja, tako i uvjeta života i rada cjelokupnog stanovništva županije. Ovaj generalni razvojni cilj ostvarit će se kroz a) bolju valorizaciju turističke resursno-atrakcijske osnove, b) tržišno repozicioniranje Bjelovarsko-bilogorske županije u cjelini, odnosno pojedinih njenih karakterističnih klastera na turističkom tržištu, c): kreiranje cjelovitog i tržišno prepoznatljivog sustava turističkih doživljaja, d) poštovanje principa dugoročno održivog razvoja, odnosno e) predlaganje razvojnih rješenja na principima socijalne pravde.

Sadržaj projekta:
Polazeći od nalaza status quo analize, dokument se fokusira na analizu resursno-atrakcijske  osnove i tržišne trendove od interesa za razvoj turizma u kontitentalnom području RH, te na toj osnovi definira dugoročnu razvojnu viziju i strateške ciljeve turističkog razvoja Bjelovarsko-bilogorske županije. Na toj osnovi, nadalje, dokument predlaže turističku regionalizaciju prostora županije te za svaku od karakterističnih regija predlaže osnove tržišnog pozicioniranja. Konačno, dokument predlaže koje proizvode ima najviše smisla razvijati na kratki i srednji rok, osnosno po karakterističnim regijama.     

Godina završetka: 2009.