Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Filtriraj

Strateški plan razvoja turizma destinacije Petrinja: završni prijedlog


Područje istraživnja : Strateško planiranje u turizmu

Voditelj projekta : Dr. sc. Renata Tomljenović

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2013.

Naručitelj : TZ grada Petrinje


Suradnici


Ovaj je projekt provođen poštujući načela participativnog planiranja te temeljem detaljno razrađenog plana istraživanja. Analiza postojeće situacije uključivala je analizu dionika, relevantne planske i programske dokumente, osobito prostorne planove, grada Petrinje i županije, detaljnu analizu atrakcijske osnove zasnovanu na Kušenovom Sustavu turističkih atrakcija, socio-demografsku i ekonomsku analizu, analizu potražnje te analizu konkurenata. Tijekom rada na projektu održane su dvije poludnevne radionice, više od 20 dubinskih razgovora, tri kruga obilaska terena te brojni sastanci s predstavnicima turističke zajednice i gradske uprave. Na temelju rezultata ovih aktivnosti te u konzultaciji s dionicima definirane su vizija, misija i strateški ciljevi, prostorni i programski koncept turističkog razvoja te koncept marketinga.