Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Filtriraj

Satelitski račun turizma RH za 2011. godinu i izračun neizravnih i ukupnih učinaka turizma u RH (TSA)


Područje istraživnja : Ekonomski učinci turizma

Voditelj projekta : Dr. sc. Neven Ivandić

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2014.

Naručitelj : Ministarstvo turizma RH


Suradnici


Turizam određuje položaj kupca, a ne vrsta proizvoda, inputa ili napičan proizvodnje. Polazeći od metodološkog okvira za izradu tablica sustava nacionalnih računa, Satelitski račun turizma (TSA) zasniva se na 10 tablica. Tablice jegre odnose se na monetarne i nemonetarne pokazatelje turističkih izdataka i potrošnje te proizvodnje turističkih industrija. Osim 10 tablica, TSA uključuje i 5 makro agregata kao pokazatelja veličine turizma u nacionalnom gospodarstvu. Dva se odnose na potrošnju, a tri na proizvodnju: (i) unutarnji turistički izdaci), (ii) unutarnja turistička potrošnja; (iii) dodana vrijednost turističkih industrija; (iv) izravna dodana vrijednost turizma, (v) izravni bruto domaći proizvod turizma).
Nakon sagledavanja važnosti i glavnih koncepata TSA, projektom je utvrđena interna turistička potrošnja (TSA tablice 1., 2., 4.) te proizvodnja turističkih industrija (TSA tablice 5 i 6). Dobiveni rezultati koriste se za izračun turističkih agregata i njihovu međunarodnu usporedbu.  Posljednja dva dijela projekta usmjerena su na mjerenje zaposlenosti (TSA tablica 7) u turističkim djelatnostima te izračun ukupnog doprinosa turizma hrvatskom gospodarstvu na osnovi input-output modela.