Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Filtriraj

Stavovi i potrošnja turista u Gradu Omišu u 2023. godini – TOMAS Omiš 2023.


Područje istraživnja : Istraživanje turističkog tržišta

Voditelj projekta : Zrinka Marušić mag. math., univ.spec.oec.

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2023

Naručitelj : Turistička zajednica Grada Omiša


Suradnici

Istraživači: Ivan Sever, Ivo Beroš


Istraživanje stavova i potrošnje turista u Gradu Omišu u 2023. godini (TOMAS Omiš 2023.) temeljeno je na metodološkom okviru istraživanja TOMAS, jedinog longitudinalnog (kontinuiranog) istraživanja obilježja putovanja i boravka turista u Hrvatskoj koje Institut za turizam provodi od 1987. godine. TOMAS Omiš 2023. je primarno, kvantitativno istraživanje u kojem se podaci prikupljaju osobnim intervjuom s turistima uz korištenje strukturiranog upitnika. Istraživanje je provedeno na uzorku od 550 ispitanika u hotelima, kampovima i obiteljskom smještaju. Obuhvaćeni su gosti s najvažnijih emitivnih tržišta, a rezultati se prikazuju za goste iz Poljske, Njemačke, Češke, Mađarske, Slovačke, Ujedinjenog Kraljevstva, ostalih EU zemalja te ostalih zemalja. Rezultati istraživanja reprezentativni su za turističku potražnju u Omišu na razini vrste smještaja i zemlje porijekla turista; reprezentativnost je postignuta utežavanjem rezultata istraživanja podacima sustava eVisitor. Glavni rezultati istraživanja prikazani su na razini grada. U prilogu se, u tri poglavlja, u tablicama na hrvatskom i engleskom jeziku, prikazuju cjeloviti rezultati istraživanja TOMAS Omiš 2023. prema zemlji porijekla turista, sezoni i vrsti smještaja.