Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Filtriraj

Hrvatski proizvod za hrvatski turizam


Područje istraživnja : Ekonomski učinci turizma

Voditelj projekta : Dr. sc. Neven Ivandić

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2005

Naručitelj :


Suradnici


Naručitelj: Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka

Izvođač: Institut za turizam

Cilj projekta:
Naručitelj projekta je Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, a osnovni cilj projekta je procijeniti veličinu i važnost uvoznih proizvoda koji su se koristili u području ‘H Hoteli i restorani i u privatnom smještaju’, analizirati percepciju odnosa cijena i kvalitete inozemnih i domaćih proizvoda, te predložiti aktivnosti koje bi trebalo poduzeti za povećanje udjela domaćih proizvoda.

Sadržaj projekta:
Raspoloživi statistički podaci državnih institucija i udruga ne omogućavaju procjene veličine i važnosti uvoznih proizvoda koji se koriste u području ‘H hoteli i restorani te u privatnom smještaju’. Za potrebe procjene veličine uvoza kreirana je posebna metodologija temeljena na nekoliko terenskih istraživanja poduzetih u cilju prikupljanja potrebnijh podataka. Definirana metodologija temelji se na sljedećim postavkama: uvoznim proizvodima smatraju se oni proizvodi za koje Hrvatska nije navedena kao zemlja porijekla proizvoda na deklaraciji, tj. uvoznim proizvodima u području 'H Hoteli i restorani i u privatnom smještaju’ smatraju se oni proizvodi koji se u cijelosti uvoze; uvozna komponenta u domaćim proizvodima koji se koriste u području H Hoteli i restorani i u privatnom smještaju nije predmet analize ovog projekta; analiziraju se isključivo registrirani fizički i/ili financijski tokovi; analizira se uvozna komponenta nabavljenih intermedijarnih proizvoda, dakle nabavki materijala, sirovina, rezervnih dijelova, sitnog inventara i roba iz uvoza za ugostiteljstvo u 2004. godini, dok investicije, sukladno postavljenim ciljevima projekta, nisu predmet analize.
Istraživanje započinje procjenom ukupne turističke potrošnje u Hrvatskoj temeljene na nekoliko primarnih istraživanja provedenih tijekom 2004. godine te prikazom statistički registrirane veličine i glavnih obilježja ugostiteljstva u 2004. godini. Slijedi kratki prikaz ukupnog uvoza u Republiku Hrvatsku u 2004. godini i izravnog uvoza u područje 'H Hoteli i restorani' te analiza sezonalnosti uvoza odabranih proizvoda i grupa proizvoda. Na kraju su analizirani prijedlozi predstavnika državnih institucija, udruga i dobavljača roba/proizvoda o tome što učiniti da se udio domaćih proizvoda koji se koriste u području 'H Hoteli i restorani' poveća u odnosu na današnje stanje i preporuke za provođenje budućih sličnih istraživanja.

Godina završetka: 2005.