Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Filtriraj

Akcijski plan za razvoj turizma događanja u Splitsko-dalmatinskoj županiji


Područje istraživnja : Strateško planiranje u turizmu

Voditelj projekta : Dr. sc. Renata Tomljenović

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2020

Naručitelj : Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije


Suradnici

Istraživači: Diana Baus, Ivo Beroš


Novi pristup turističkim događanjima zasniva se na portfelju s ujednačenim omjerom događanja kulturnog i sportskog sadržaja, jasnoj poveznici događanja s planom razvoja turizma destinacije, boljoj promociji turističke ponude putem događanja, događanjima koja su usmjerena na sudionike – dakle one koji sudjeluju u događanjima, radije nego na događanja s gledateljima, te ona koja se odvijaju u pred i posezoni.  Planom je predviđeno da TZ SDŽ preuzme ulogu koordinatora koji će umrežavati dionike, podizati razinu znanja o logici turizma događanja i razvijati potrebne vještine u sustavu turističkih zajednica, JLU i organizatora događanja. Redefiniranim portfeljem uključujući tematsko I vremensko harmoniziranje događanja, redefiniranim programom potpore i sustavnom, kvalitetnom evaluacijom on postavlja okvir koji bi trebale slijediti lokalne turističke zajednica. U konačnici, TZ SDŽ će kroz sustavni pristup portfelju, biti u boljoj mogućnosti promovirati županiju kroz događanja  i  poticati organizatore da kroz događanja promoviraju županiji odnosno odgovarajuće turističke proizvode.