Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Filtriraj

Stavovi i potrošnja korisnika usluga zdravstvenog turizma u Hrvatskoj: TOMAS zdravstveni turizam 2018.


Područje istraživnja : Istraživanje turističkog tržišta

Voditelj projekta : Zrinka Marušić mag. math., univ.spec.oec.

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2019.

Naručitelj : HTZ, HGK, TZ Istarske županije, TZ Primorsko-goranske županije, TZ Splitsko-dalmatinske županije, TZ Grada Zagreba


Suradnici

Istraživači: Ivan Sever, Neda Telišman-Košuta


Istraživanje TOMAS Zdravstveni turizam 2018. - Stavovi i potrošnja korisnika usluga zdravstvenog turizma u Hrvatskoj jedno je od istraživanja iz 'obitelji' longitudinalnih kvantitativnih istraživanja obilježja turističke potražnje u Hrvatskoj, poznatijih pod imenom TOMAS. U 2018. godini provedeno je po prvi put. Istraživanjem su obuhvaćena sva tri segmenta zdravstvenog turizma: wellness, lječilišni i medicinski. Podaci su prikupljani metodom osobnog intervjua (CAPI), od srpnja do prosinca 2018. godine, na uzorku od 2.540 ispitanika (1.331 korisnika wellness usluga, 793 korisnika lječilišnih usluga, 416 korisnika medicinskih usluga), u 43 objekta/centra zdravstvenog turizma u Hrvatskoj.
Rezultati istraživanja ukazuju na profil i stavove inozemnih i domaćih turista i posjetitelja koji koriste zdravstveno-turističke usluge na svojim putovanjima, njihove stavove o ponudi tih usluga, ali i turističkoj ponudi destinacije, te na njihove izdatke. Rezultati se prikazuju prema segmentima, posebno za wellness, lječilišni i medicinski segment. Profil wellness gostiju dodatno se prikazuje prema glavnim tržištima, profil korisnika lječilišnih usluga prikazuju se za domaće i inozemne goste, a profil korisnika medicinskih usluga prikazuju se prema vrsti usluge, posebno za stomatološke i sve druge medicinske usluge.
Istraživanje TOMAS Zdravstveni turizam 2018. pruža ulazne podatke za buduće planske dokumente razvoja pojedinih segmenata zdravstvenog turizma (strategije, marketinške planove), pruža neophodnu podlogu za izračun ekonomskih učinaka zdravstvenog turizma u okviru satelitskog računa zdravstvenog turizma u budućnosti, a rezultati istraživanja su i podloga za 'benchmarking’ i usporedne analize turističke potražnje u zdravstvenom turizmu. Nadalje, rezultati ukazuju i na moguće pravce unapređenja proizvoda i njegove promocije. Istraživanje TOMAS Zdravstveni turizam 2018. predstavlja stoga jednu od važnih podloga za upravljanje zdravstvenim turizmom na svim razinama turističkog sustava.