Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Filtriraj

Strategija razvoja turizma u Baru za period od 2021. do 2026. godine


Područje istraživnja : Strateško planiranje u turizmu

Voditelj projekta : Dr. sc. Ivo Kunst

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2021

Naručitelj : Turistička organizacija Opštine Bar


Suradnici

Istraživači: Snježana Boranić Živoder, Sanja Čižmar


Polazeći od SWOT analize, izvedene su ključne strateške prednosti na koje bi dionici turističkog razvoja opštine Bar dugoročno trebali igrati, odnosno strateški nedostaci koje bi valjalo minimizirati u dolazećem razdoblju. 
Nadalje, SWOT analiza je poslužila i kao dobra podloga za definiranje koncepcije razvoja turizma cijelog projektnog područja i to kako njegovog prostornog i tematskog, tako i vremenskog i prostornog aspekta. Operacionalizacija predložene razvojne koncepcije kroz fazni razvoj određenog broja projekata podizanja destinacijske konkurentnosti, ali i sustavno provođenje preporučenih aktivnosti u sferi operativnog marketinga i destinacijskog upravljanja  trebala bi na cijelom prostoru obuhvata projekta osigurati postupan, međusobno koordiniran, a time i dugoročno održiv razvoj turističke aktivnosti.