Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Filtriraj

Akcijski plan prilagodbe turističkog upravljanja u kriznoj situaciji izazvanoj pandemijom COVID-19


Područje istraživnja : Strateško planiranje u turizmu

Voditelj projekta : Dr. sc. Renata Tomljenović

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2020

Naručitelj : Turistička zajednica grada Slavonskog Broda


Suradnici

Istraživači: Snježana Boranić Živoder


Plan polazi od kratke analize postojećeg stanja, pregleda planskih dokumenata i promotivnih aktivnosti sustava turističkih zajednica i klastera grada, županije i Slavonije u cjelini, osvrta na krizu izazvanu pandemijom i predviđene dinamike oporavka – sažetu kroz matricu prilika i ograničenja (modificirana SWOT matrica). Plan definira devet aktivnosti podijeljenih u četiri grupe – istraživanje i strateško planiranje, razvoj turističkih proizvoda, komunikaciju i oglašavanje te destinacijski menadžment. Ova podjela, kao i aktivnosti, prilagođene su novoj metodologiji plana rada turističkih zajednica propisanog od Hrvatske turističke zajednice, kako bi se osigurala usklađenost ta dva glavna dokumenta Turističke zajednice grada Slavonskog Broda.