Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Filtriraj

Akcijski plan razvoja turizma Imotske krajine 2018.-2025.


Područje istraživnja : Strateško planiranje u turizmu

Voditelj projekta : Dr. sc. Ivo Kunst

Izvođač : TZ Imotski

Razdoblje provedbe : 2018.

Naručitelj :


Suradnici


Aktivnosti, projekti i/ili programi sadržani u ovom dokumentu imaju za cilj otkloniti identificirane slabosti i/ili nedostatke koji ograničavaju ne samo dinamičniji, već i društveno odgovorniji turistički razvoj na području Imostke krajine. Drugim riječima, ovim se dokumentom prepoznaju prioritetni zadaci na kojima se različiti dionici turističkog razvoja Imotske krajine moraju angažirati kako bi se stvorili temeljni preduvjeti za dugoročno održivo povećanje kvalitete života/društvenog blagostanja lokalnih žitelja.