Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Filtriraj

Stavovi i potrošnja turista u Hrvatskoj – TOMAS HRVATSKA 2019


Područje istraživnja : Istraživanje turističkog tržišta

Voditelj projekta : Zrinka Marušić mag. math., univ.spec.oec.

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2019.

Naručitelj : Ministarstvo turizma i sporta RH, Hrvatska turistička zajednica


Suradnici

Istraživači: Zrinka Marušić, Sanda Čorak, Neven Ivandić, Ivo Beroš, Martina Ambrušec


Istraživanje turističke potražnje TOMAS ima u Hrvatskoj tradiciju dulju od 30 godina i jedno je od naj-starijih kontinuiranih istraživanja obilježja posjetitelja u Europi. Riječ je o nizu longitudinalnih istraživanja obilježja, stavova i potrošnje turista u Hrvatskoj čiji je metodološki okvir postavio Institut za turizam davne 1987. godine.

 

Ustrajući  na  širenju  obuhvata  istraživanja,  u  2019.  godini  pokrenuto  je  prvo  nacionalno  istraživanje  obilježja turističke potražnje u Hrvatskoj pod nazivom “Stavovi i potrošnja turista u Hrvatskoj“ ili, kraće, TOMAS Hrvatska 2019. istraživanje je po prvi put provedeno na području cijele Hrvatske, obuhvaćajući tako prvi puta i turističku potražnju u kontinentalnim destinacijama. Također, istraživanje je po prvi put trebalo obuhvatiti cjelogodišnju turističku potražnju jer su se podaci trebali prikupljati od svibnja 2019. do svibnja 2020. godine. Međutim, prikupljanje podataka je zaustavljeno u ožujku 2020. godine uslijed pandemije uzrokovane novim koronavirusom i, posljedično, ograničenja mobilnosti ljudi diljem svijeta.

 

Usprkos nešto manjem vremenskom obuhvatu istraživanja, istraživanjem je ipak obuhvaćena i turistička potražnja izvan glavne (ljetne) turističke sezone. Time se istraživanja TOMAS nastavljaju prilagođavati zabilježenim promjenama u turističkoj ponudi i kretanju turističke aktivnosti u Hrvatskoj, prije svega širenju turističke ponude i turističke aktivnosti na kontinent i izvansezonsko razdoblje. Pri tome je važno naglasiti da je u segmentu ljetne turističke potražnje u primorskim destinacijama istraživanje TOMAS Hrvatska 2019.  nastavak  kontinuiranog  istraživanja  TOMAS  Ljeto  te  i  dalje  omogućava  donošenje  zaključaka  o  trendovima ljetne turističke potražnje.

 

TOMAS Hrvatska 2019.- knjiga

TOMAS Hrvatska 2019 - interaktivna stranica