Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Filtriraj

Razvojna strategija turizma Grada Hvara 2030


Područje istraživnja : Strateško planiranje u turizmu

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2019.

Naručitelj : Grad Hvar


Suradnici

Istraživači: Snježana Boranić Živoder, Zoran Klarić, Renata Tomljenović


Strategija je razvijena za razdoblje od deset godina. Glavni problemi s kojima se suočava grad Hvar i dalje ostaje slika destinacije za tulumarenje, prevelika koncentracija turističke potražnje u hvarskoj luci i, posljedično, neravnomjeran razvoj turizma i kratka ljetna sezona. Strateške preporuke su postupno odstupati od postojećeg modela prema modelu održivog razvoja turizma, što se odražava u viziji turističkog razvoja i pet strateških pravaca: proširiti turističke sezone; osigurati geografski veći razvoj turizma, poboljšati javnu infrastrukturu, osigurati održivi razvoj turizma i repozicioniranje marketinga. Identificirano je 28 strateških projekata.