Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Filtriraj

"Održivi turizam" Strategije EU za jadransku i jonsku regiju EUSAIR_grupa 3


Područje istraživnja : Održivi razvoj turizma

Voditelj projekta : Zrinka Marušić mag. math., univ.spec.oec.

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2020

Naručitelj : Ministarstvo turizma i sporta


Suradnici

Istraživači: Renata Tomljenović, Hrvoje Mataković


U okviru projekta izrađena su dva izvješća - početno o obrazloženju i opsegu te završno izvješće koje detaljno opisuje: 1) ciljeve i zadatke, 2) pregled najnovijih istraživanja, politika i preporuka na temu upravljanja održivim turizmom, inovacija, certificiranja i 'zelenog' turizma, 3) očekivane rezultate, 4) mapiranje dionika i stvaranje partnerstva, 5) financijski okvir, 6) identifikaciju EU poziva koji bi mogli financirati projekt, 7) studiju izvodljivosti i 8) detaljni plan aktivnosti kroz pet radnih paketa. Prvi i peti radni paket bave se upravljanjem projektom i vidljivošću rezultata projekta. Ostali radni paketi su: uspostavljanje partnerstva i mapiranje 'zelene' turističke ponude (WP2), razvoj informacijsko-komunikacijske platforme i aplikacije za 'zeleno' putovanje (WP3) te brendiranje i promocija portala i 'zelene' ponude (WP4). Pored toga, popunjen je obrazac za prijavu za poziv Interreg ADRION, spreman za podnošenje, s formiranim partnerstvom i pripremljenim pravnim dokumentima.