Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Filtriraj

Stavovi i potrošnja turista i jednodnevnih posjetitelja u Dubrovniku u 2018. godini: TOMAS Dubrovnik 2018


Područje istraživnja : Istraživanje turističkog tržišta

Voditelj projekta : Zrinka Marušić mag. math., univ.spec.oec.

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2019.

Naručitelj : TZ grada Dubrovnika


Suradnici


Istraživanje Stavovi i potrošnja turista i jednodnevnih posjetitelja u Dubrovniku – TOMAS Dubrovnik 2018. prvo je cjelovito istraživanje usmjereno isključivo na turističku potražnju grada Dubrovnika. S obzirom na obilježja turističke potražnje grada Dubrovnika i raspoloživost postojećih podataka, istraživanje je bilo usmjereno na dva glavna segmenta turističke potražnje: (i) turiste u komercijalnim smještajnim objektima (hotelima i obiteljskom smještaju) te (ii) jednodnevne posjetitelje s brodova na kružnim putovanjima (međunarodnim i domaćim). TOMAS Dubrovnik 2018. je kvantitativno istraživanje provedeno na uzorku od ukupno 1.587 ispitanika (672 u hotelima, 390 u obiteljskom smještaju, 435 posjetitelja s međunarodnih i 90 posjetitelja s domaćih brodskih kružnih putovanja). Podaci su prikupljani osobnim intervjuom (CAPI), u razdoblju kolovoz – listopad 2018. godina.
Rezultati istraživanja ukazali su na profil i stavove turista i posjetitelja Dubrovnika o najvažnijim elementima turističke ponude te na njihovu potrošnju tijekom boravka u Dubrovniku. Rezultati su prikazani prema vrsti smještaja turista - posebno za goste hotela i obiteljskog smještaja, a zatim i prema zemlji stalnog boravka, za glavna tržišta hotelske potražnje i potražnje u obiteljskom smještaju. Rezultati istraživanja na segmentu posjetitelja s kružnih putovanja prikazani su posebno za međunarodna i domaća krstarenja, ukupno i prema glavnim tržištima.
TOMAS Dubrovnik 2018. pruža ulazne podatke za planske dokumente razvoja turizma u Dubrovniku (strategije, marketinške planove, planove upravljanja posjetiteljima), rezultati istraživanja su podloga za izračun udjela turizma u BDP-u Grada u okviru metodološkog okvira satelitskog računa turizma, ali i podloga za 'benchmarking’ i usporedne analize turističke potražnje. Rezultati ukazuju i na moguće pravce unapređenja proizvoda i promocije, ali su, također, i osnova za praćenje učinkovitosti marketinških aktivnosti. Konačno, rezultati istraživanja su osnova za praćenje utjecaja turističke aktivnosti u Dubrovniku na gospodarstvo grada, okoliš i društvo.