Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Filtriraj

"Održivi turizam" Strategije EU za jadransku i jonsku regiju EUSAIR_grupa 1


Područje istraživnja : Održivi razvoj turizma

Voditelj projekta : Dr. sc. Renata Tomljenović

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2020

Naručitelj : Ministarstvo turizma i sporta


Suradnici

Istraživači: Zrinka Marušić, Ives Vodanović Lukić, Hrvoje Mataković


U okviru projekta izrađena su dva izvješća - početno o obrazloženju i opsegu i završno izvješće koje detaljno opisuje ciljeve i zadatke, pregled stanja potražnje za kulturnim turizmom, očekivane rezultate, donosi mapiranje dionika, stvaranje partnerstva, financijski okvir, identifikaciju EU poziva koji bi mogao  financirati projekt, studiju izvedivosti i detaljan plan aktivnosti kroz pet radnih paketa, pri čemu se prvi i peti bave upravljanjem projektima i  vidljivošću rezultata projekta, dok su ostatak: metodološki okvir (WP2), provedba istraživanja i analize podataka (WP3) i implikacije na politiku s preporukama (WP4). Pored toga, popunjen je obrazac za prijavu za poziv Interreg ADRION, spreman za podnošenje, s formiranim partnerstvom i pripremljenim pravnim dokumentima.