Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Filtriraj

Prostorni identitet suburbanih i ruralnih naselja grada Zagreba


Područje istraživnja : Turizam prostor i promet

Voditelj projekta : Dr. sc. Jasenka Kranjčević dipl.ing.arh.

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2018.

Naručitelj : Grad Zagreb. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada


Suradnici


Tijekom izrade studije korištene su slijedeće metode: analiza relevantnih dokumenata na europskoj, nacionalnoj i razini Grada Zagreba te znanstvene i stručne literature (eng. desk research metoda); osnove iz statističko kvantitativnih analiza; metoda obilaska terena te kvalitativno utvrđivanje transformacije prostora. Kao metodološka ograničenja ističu se nedostupnost podataka s obrazloženjem povjerljivosti (bespravna gradnja po naseljima, određeni podaci za obradu gospodskih subjekata, detaljniji demografski podaci i sl.) ili jednostavno nisu dostupni (vrednovanje poljoprivrednog zemljišta).
Izrada Studije odvijala se u 3 osnovne etape:
A – Pregled, analiza i sinteza relevantnih dokumenata na europskoj, nacionalnoj i razni Grada Zagreba te znanstvene i stručne literature iz područja prostornog identiteta naselja sa svrhom utvrđivanja trendova u svijetu i Europi te da li ih Hrvatska i Grad Zagreb prate.
B – Analiza čimbenika koji utječu na formiranje prostornog identiteta suburbanih i ruralnih naselja Grada Zagreba i obilazak terena uz utvrđivanja stupnja njegove transformacije po naseljima.
C- Utvrđivanje kriterija i smjernica za očuvanje i unaprjeđenja prostornog identiteta suburbanih i ruralnih naselja Grada Zagreba.
U prvom dijelu Studije A utvrđeno je da dokumenti na razini Hrvatske i Grada Zagreba prate trendove u svijetu i Europi za očuvanjem i unaprjeđenjem prostornog identiteta naselja najčešće kroz ukazivanje na njegovu važnost i potrebu za očuvanjem.
U drugom dijelu Studije B analizirani su čimbenici koji utječu na formiranje prostornog identiteta suburbanih i ruralnih naselja Grada Zagreba te je utvrđivan stupanj transformacije svakog naselja. Karakteristični prostorni identitet suburbanih i ruralnih naselja prepoznat je kroz tri osnovna tipa krajolika. Transformacija prostornog identiteta analizirana kroz četiri stupnja: male, srednje, snažne i vrlo snažne transformacije.
U trećem dijelu Studije C temeljem potrebe za očuvanjem i unaprjeđenjem prostornog identiteta naselja određene su kriteriji i smjernice za očuvanje i unaprjeđenje prostornog identiteta suburbanih i ruralnih naselja Grada Zagreba. U cilju očuvanja prepoznatih karakteristika prostornog identiteta naselja predložena su dva osnovna kriterija (kriterij cjelovitosti i kriterij autentičnosti) i četiri pomoćna kriterija (starost, skladnost, reprezentativnost i raritetnost).
Prostorni identitet suburbanih i ruralnih naselja Grada Zagreba potrebno je sagledavati sveobuhvatno, tj. kroz valorizaciju različitih čimbenika koji ga kreiraju.
Zbog svoje jedinstvenosti i prepoznatljivosti prostorni identitet suburbanih i ruralnih naselja Grada Zagreba predstavlja važan segment identiteta ne samo Grada Zagreba već i Republike Hrvatske.
Budući se prostorni identitet najviše prepoznaje kroz sliku naselja, u želji za njegovim očuvanjem i unaprjeđenjem, predložena je detaljnija razrada urbano - ruralnih pravila prema krajobraznima tipovima / područjima.