Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Filtriraj

Strateško-marketinški plan za turističku destinaciju područja Slavonski Brod - Posavina s planom brendiranja za razdoblje do 2030.


Područje istraživnja : Strateško planiranje u turizmu

Voditelj projekta : Dr. sc. Renata Tomljenović

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2023

Naručitelj : Turistička zajednica područja "Slavonski Brod-Posavina"


Suradnici

Istraživači: Snježana Boranić Živoder


Projektom su obuhvaćeni Grad Slavonski Brod i općine Podcrkavlje, Gornja Vrba i Bukovlje, koji čine destinaciju Slavonski Brod - Posavina. Analiza stanja obuhvatila je geografske i sociodemografske pokazatelje, presjek turističke ponude i turističke potražnje, detaljnu analizu turističke resursne osnove, upravljanje turističkim razvojem. Rezultati su sažeti primjenom SWOT analize. Temeljem dobivenih rezultata, definirane su strateške preporuke usklađene s turističkim planovima višeg reda te planovima razvoja Grada Slavonskog Broda i pripadajućih općina.