Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Filtriraj

Nacionalni program razvoja socijalnog turizma: turizam za sve


Područje istraživnja : Strateško planiranje u turizmu

Voditelj projekta : Doc. dr. sc. Damir Krešić

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2013.

Naručitelj : Ministarstvo turizma RH


Suradnici


Na suvremenom turističkom tržištu socijalni turizam predstavlja sve važniji segment sveukupne turističke ponude, prvenstveno zbog toga što su vrijednosti koje se promiču i afirmiraju kroz ponudu socijalnog turizma, kao što su emancipacija, dostojanstvo, jednakopravnost svih članova društva, vrijednosti koje su prepoznate kao važne i dubinski su integrirane u sve najvažnije planske i razvojne dokumente Europske unije. Slijedeći primjere dobre prakse zemalja članica EU-a, i Republika Hrvatska je u svojoj Strategiji razvoja turizma do 2020. godine prepoznala upravo socijalni turizam kao jedan od segmenata turističke ponude koji je u planskom razdoblju Strategije potrebno dodatno razvijati. Stoga se u dokumnetu definira planska podloge za sustavan, koordiniran i sveobuhvatan razvoj turističke ponude s područja socijalnog turizma u planskom razdoblju do 2020. godine. Kako bi se to postiglo, dokumentom su definirane: (1) glavne smjernice razvoja socijalnog turizma, (2) glavne ciljne skupine prema kojima mjere socijalnog turizma trebaju biti usmjerene, (3) vizija razvoja socijalnog turizma, te su (4) identificirani glavni dionici razvoja socijalnog turizma te je definirana njihova uloga u planiranom razvoju socijalnog turizma.