Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Filtriraj

Istraživanje stavova i potrošnje nautičara u RH u 2022 godini - TOMAS NAUTIKA 2022


Područje istraživnja : Istraživanje turističkog tržišta

Voditelj projekta : Zrinka Marušić mag. math., univ.spec.oec.

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2023

Naručitelj : Hrvatska turistička zajednica


Suradnici

Istraživači: Ivo Beroš, Ivan Sever


Istraživanje TOMAS Nautika ili, punim nazivom, „Stavovi i potrošnja nautičara u Hrvatskoj“ je longitudinalno istraživanje nautičke turističke potražnje koje je do 2022. godine provedeno pet puta (2001., 2004., 2007., 2012. i 2017. godine). Prethodna istraživanja TOMAS Nautika su obuhvaćala isključivo obilježja potražnje u jahting segmentu nautičkog turizma. U 2022. godini istraživanjem je obuhvaćen i segment domaćih brodskih kružnih putovanja (tzv. domaći kruzing), odnosno krstarenja na manjim brodovima, isključivo u obalnim vodama RH.
Istraživanje TOMAS Nautika 2022. je primarno istraživanje temeljeno na prikupljanju podataka izravno od gostiju-nautičara. Metode provođenja istraživanja TOMAS Nautika 2022. temelje se na općim metodama istraživanja TOMAS prilagođenim segmentu nautičke potražnje i predstavljaju preduvjet dobivanja pouzdanih i reprezentativnih procjena obilježja nautičke potražnje u Hrvatskoj.  
Podaci su se od ispitanika-nautičara prikupljali osobnim intervjuom uz strukturirani upitnik kao instrument istraživanja i podršku računala (CAPI). U istraživanju su se koristila dva uzorka, jedan za nautičare-jahtaše, a drugi za putnike na domaćim brodskim kružnim putovanjima. U segmentu jahtinga koristio se stratificirani slučajni uzorak, a stratumi su bili: županije, razdoblje anketiranja, vlasništvo plovila (čarter ili individualna plovidba) i zemlje porijekla nautičara. U segmentu domaćeg kruzinga korišten je sistematski slučajni uzorak (svaki n-ti gost pri povratku na brod), a podaci su se prikupljali u ukupno deset luka otvorenih za javni promet, raspoređenih duž cijele obale i na otocima. U 2022. godini istraživanje je provedeno na uzorku od 2.508 nautičara-jahtaša i 502 putnika u domaćem kruzingu. Podaci su se prikupljali od lipnja do listopada 2022. godine u 32 marine i 10 luka otvorenih za javni promet.
Rezultati istraživanja objavljeni su u istoimenoj knjizi u izdanju Instituta za turizam. U knjizi su, osim opisa metoda istraživanja, glavnih rezultata i promjena u segmentu jahtinga u odnosu na 2017. godinu, u tablicama, na hrvatskom i engleskom jeziku, prikazana sva obilježja potražnje u 2022. godini, posebno za segment jahtinga i domaćeg kruzinga. Rezultati za jahting segment prikazani su prema vlasništvu plovila, zemlji porijekla nautičara (posebno za nautičare u čarteru i sve ostale) te prema dužini plovila. Obilježja turističke potražnje i potrošnje putnika na domaćim brodskim krstarenjima prikazani su prema zemlji porijekla putnika.