Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Filtriraj

Grad Vukovar: strateške smjernice razvoja turizma u vremenu od 2016. do 2020. godine


Područje istraživnja : Strateško planiranje u turizmu

Voditelj projekta : Dr. sc. Snježana Boranić Živoder

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2021

Naručitelj : Grad Vukovar


Suradnici

Istraživači: Ivo Kunst


U dokumentu su revidirani podaci vezani uz analizu stanja turizma, tržišnih trendova i obilježja turističkih proizvoda. Sukladno novoj analizi situacije izrađeni su SWOT analiza, vizija i ciljevi razvoja turizma. Također je revidirana koncepcija razvoja turizma. Shodno novim okolnostima i realizaciji prethodno definiranih aktivnosti definirane su nove operativne razvojne strategije i mjere, te terminski plan potreban za njihovu realizaciju.