Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Filtriraj

Studija održivog razvoja turističkih krstarenja Dunavom u Hrvatskoj


Područje istraživnja : Održivi razvoj turizma

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2014.

Naručitelj : Lučka uprava Vukovar


Suradnici


Studija ima šest dijelova. Nakon uvoda kratko se obrazlaže pristup izradi Studije i metodološki okvir provedenih istraživanja. U trećem se poglavlju identificira i analizira turistička atrakcijska osnova hrvatskog Podunavlja sa stajališta potražnje riječnih krstarenja, a u četvrtom se analiziraju različiti aspekti proizvoda riječnih krstarenja u Hrvatskoj, ocjenjuje se postojeća ponuda i analiziraju se iskustva 'najboljih' na tržištu. Razvojne smjernice, prije svega one za unapređenje proizvoda, a zatim i njegovu promociju daju se u petom poglavlju, nakon kojeg slijedi zaključak. Poseban prilog ovoj Studiji je i izvještaj s rezultatima istraživanja stavova i potrošnje posjetitelja s međunarodnih krstarenja Dunavom u Hrvatskoj koje je Institut proveo u 2013. i 2014. godini.