Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Filtriraj

Studija održivosti razvoja turizma I prihvatnog kapaciteta s akcijskim planom grada Dubrovnika: konačno izvješće


Područje istraživnja : Održivi razvoj turizma

Voditelj projekta : Prof. dr. sc. Zoran Klarić

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2020.

Naručitelj : Grad Dubrovnik


Suradnici


Studija održivosti razvoja turizma i prihvatnog kapaciteta s akcijskim planom grada Dubrovnika sastoji od pet dijelova:
•    Prvi dio čine uvodna razmatranja u kojima se iznose polazište i ciljevi Studije, objašnjavaju pojmovi održivog razvitka i prihvatnog kapaciteta te iznosi metodologija rada.
•    Drugi dio studije čini analiza postojećeg stanja, koja uključuje razmatranje općih značajki Dubrovnika kao destinacije, analizu prometne i komunalne infrastrukture, analizu resursne osnove i značajki dosadašnjeg turističkog razvoja te rezultate triju anketnih istraživanja koje se odnose na stanovnike i posjetitelje Dubrovnika.
•    Treći dio čini razmatranje indikatora prihvatnog kapaciteta, u kojem se se utvrđuje opterećenost Dubrovnika kao destinacije po četiri osnovne skupine indikatora - prostorno-ekološki, infrastrukturni, socio-demografski i političko-ekonomski.
•    Četvrti dio čini sinteza podataka, u kojoj se detaljnije razmatraju ključna područja ugroženosti, što se u slučaju Dubrovnika odnosi primarno na prometnu infrastrukturu i opterećenost povijesne jezgre pješačkim prometom. Na temelju toga razrađuju se razvojni scenariji te se na osnovi najpovoljnijeg scenarija održivog razvitka turizma iznosi konkretan izračun prihvatnog kapaciteta.
•    Peti dio studije čini akcijski plan koji se sastoji od preporuka za implementaciju scenarija održivog razvoja, prikaza konkretnih razvojnih projekata te plana provedbe s nadzorom.  

Na temelju rezultata Studije proizlazi da se u odnosu na vrijednosti iz 2019. godine rast turizma može okvirno može procijeniti na oko 10% u glavnoj sezoni, oko 20% u pred i po sezoni, a u vansezonskom razdoblju više od 30%. Iz toga proizlazi da bi broj noćenja tijekom godine mogao narasti sa sadašnjih 4.300.000 na oko 5.200.000 noćenja,    Maksimalan broj posjetitelja povijesne jezgre Grada ne bi u principu trebao prelaziti 8.000, iako bi se boljom regulacijom kretanja pješaka on iznimno mogao povećati i do vrijednosti od oko 10.000 posjetitelja.