Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Filtriraj

Studija održivosti razvoja turizma i prihvatnog kapaciteta južne Istre


Područje istraživnja : Održivi razvoj turizma

Voditelj projekta : Prof. dr. sc. Zoran Klarić

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2022

Naručitelj : Turistička zajednica grada Pule


Suradnici

Istraživači: Snježana Boranić Živoder, Sanela Grujo Vrkljan


Studija održivosti razvoja turizma i prihvatnog kapaciteta Južne Istre sastoji se od šest dijelova:
Prvi dio čine uvodna razmatranja u kojima se iznose polazište i ciljevi Studije, objašnjavaju pojmovi održivog razvitka i prihvatnog kapaciteta te iznosi metodologija rada.
Drugi dio studije čini analiza postojećeg stanja, koja uključuje razmatranje općih značajki Južne Istre i jedinica lokalne samouprave u njenom sastavu (gradovi Pula i Vodnjan te općine Medulin, Fažana, Ližnjan i Marčana), analizu prometne i komunalne infrastrukture, analizu resursne osnove i obilježja dosadašnjeg turističkog razvoja
Treći dio sadrži rezultate anketnog istraživanja o stavovima turista o osnovnim kritičkim pragovima prihvatnog kapaciteta te rezultate intervjua s ključnim dionicima
Četvrti dio čini razmatranje pokazatelja prihvatnog kapaciteta, u kojem se  utvrđuje opterećenost Južne Istre po četiri osnovne skupine pokazatelja - prostorno-ekološki, infrastrukturni, socio-demografski i političko-ekonomski.
Peti dio čini sinteza podataka i izračun prihvatnog kapaciteta, u kojem se detaljnije razmatraju ključna područja ugroženosti, što se u slučaju Južne Istre odnosi primarno na izgrađenost i infrastrukturu. Na temelju toga razrađuju se razvojni scenariji te se na osnovi najpovoljnijeg scenarija održivog razvitka turizma iznosi konkretan izračun prihvatnog kapaciteta.
Šesti dio studije čini akcijski plan koji se sastoji od preporuka za implementaciju scenarija održivog razvoja, prikaza konkretnih razvojnih projekata te plana provedbe s nadzorom.