Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Filtriraj

Revitalizacija etno-eko sela na području Splitsko-dalmatinske županije-poslovno upravljački model i studija izvodljivosti: selo Gornja Podstrana


Područje istraživnja : Održivi razvoj turizma

Voditelj projekta : Dr. sc. Ivo Kunst

Izvođač :

Razdoblje provedbe :

Naručitelj :


Suradnici


Naručitelj: Općina Podstrana

Izvođač: Institut za turizam

Cilj projekta:
Projekt je imao za cilj ukazati na tržišni potencijal i razvojna ograničenja
revitalizacije etno-eko sela Stara Podstrana,  te na osnovi studije slučajeva sagledati sve bitne parametre tržišne održivosti i financijske isplativosti predloženog poslovno-upravljačkog modela.           

Sadržaj projekta:
Rad na projektu sastojao se iz tri povezane i međusobno uvjetovane faze. Prva faza ili tzv. "status quo" analiza podrazumijeva analizu tržišta i trendova u potražnji od interesa za etno-eko selo Stara Podstrana, kao i upoznavanje s obilježjima lokacije, prostorno-planskim konzervatorskim odrednicama i/ili ograničenjima, odnosno demografskom, imovinsko pravnom, urbanističko-graditeljskomi infrastrukturnom situacijom. Druga faza rada na projektu odnosila se na analizu alternativnih poslovno-upravljačkih modela i izbor najprikladnijeg za uspješno vođenje procesa revitalizacije sela,  dok je treća faza rada na projektu uključivala provjeru tržišne i financijske održivosti odabranog poslovno upravljačkog modela.

Godina završetka: 2008.