Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Filtriraj

Glavni plan razvoja turizma Splitsko-dalmatinske županije (2017-2027) sa strateškim i operativnim planom marketinga


Područje istraživnja : Strateško planiranje u turizmu

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2017.

Naručitelj : TZ Splitsko-dalmatinske županije


Suradnici


Ovaj je plan obuhvatio: • analizu postojećeg stanja kao polazište za planiranje daljnjeg razvoja: • strateški okvir uključujuči razvojna načela, viziju, ciljeve i koncept turističkog razvoja; • operativne razvojne strategije kojima su se  definirali prioritetni projekti, mjere i aktivnosti ; • strategiju razvoja proizvoda; • strateški i operativni marketing plan te • akcijski plan za prve tri godine provedbe plana detaljno te, okvirno, za cijelo plansko razdoblje.