Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Filtriraj

Satelitski račun turizma za RH za 2016. godinu te izračun neizravnih i ukupnih učinaka turizma


Područje istraživnja : Istraživanje turističkog tržišta

Voditelj projekta : Dr. sc. Neven Ivandić

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2018.

Naručitelj : Ministarstvo turizma RH


Suradnici


Cilj projekta je procjena izravnog i ukupnog doprinosa turizma bruto domaćem proizvodu Hrvatske u 2016. Godini kao i mjerenje učinaka turističke potrošnje na različite djelatnosti gospodarstva. Projekt je zasnovan na metodološkom okviru satelitskog računa turizma koji uspostavlja okvir za kvantificiranje izravnih učinaka turizma. Izračun multiplikativnih učinaka turizma zasnovan je na specifičnom pristupu koji povezuje satelitski račun turizma i input-output model. Analiza je rezultirala procjenom izravnog doprinosa turizma bruto dodanoj vrijednosti Hrvatske u 2016. godini od 10,9% i ukupnog doprinosa bruto dodanoj vrijednosti od 16,9%.