Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Filtriraj

Strategija turističkog razvoja destinacije na području Turističke zajednice Bilogora–Bjelovar, od 2023. do 2028. godine


Područje istraživnja : Strateško planiranje u turizmu

Voditelj projekta : Dr. sc. Izidora Marković Vukadin

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2023

Naručitelj : Turistička zajednica Bilogora Bjelovar


Suradnici

Istraživači: Snježana Boranić Živoder, Jasenka Kranjčević, Ivo Beroš, Diana Baus, Damir Krešić


Strategija razvoja turizma obuhvaća tri glavne cjeline. Prvu, koja uključuje analizu 
glavnih obilježja destinacije, analizu aktualnih trendova na turističkom tržištu i primjere dobre prakse, te koja završava SWOT analizom iz koje se mogu vidjeti koja su područja budućih djelovanja kojima će se valorizirati prednosti, a prevladati nedostaci. Drugu, u kojoj se postavljaju pravci budućeg razvoja, a to znači da se definiraju osnovna načela razvoja, vizija koja daje odgovor na pitanje kako se vidi destinacija za desetak godina na turističkom tržištu i konačno kako svoj turistički razvoj planira u prostoru, što se definira kroz prostornu i programsku koncepciju razvoja turizma. Nakon toga, u okviru ovog drugog dijela, osim razvoja, obrađuju se i pravci unapređenja upravljanja i marketinga destinacijom. Konačno, treći dio se odnosi na implementacijske aktivnosti. U njemu su definirane razvojne strategije i mjere te se detaljno obrazlaže plan aktivnosti koji je potrebno provesti s ciljem ostvarenja željene vizije i zadanih ciljeva razvoja.