Foto: Ilustrativna fotografija

Projekti

Filtriraj

Razvoj gastronomskog turizma u Šibensko-kninskoj županiji


Područje istraživnja : Destinacijski marketing i brandiranje

Izvođač :

Razdoblje provedbe : 2019.

Naručitelj : TZ Šibensko-kninske županije


Suradnici

Istraživači: Snježana Boranić Živoder, Renata Tomljenović


Projekt se sastojao od analize sekundarnih podataka, te provedbe više primarnih istraživanja. One su uključivale anketno istržaivanje te dubinske intervjue. U projektu je detaljno analizirano stanje gastronomske ponude u Županiji. Potom su definirani prednosti, nedostaci, prilike i prijetnje. Slijede vizija i ciljevi razvoja turizma. Razrada marketinških aktivnosti obuhvatila je ciljna tržišta, pozicioniranje Županije, razvoj promoizvoda te promocijske aktivnosti. Akcijski plan sastoji se od opisa 16 projekta koji su grupirani u sljedeća područja: upralvjanje razvojem gastronomskog turizma, razvoj proizvoda, promocijske aktivnosti, razvoj ljudskih resursa.